Powerchair Hockey

Powerchair Hockey nebo také florbal na elektrických vozících je jediný akční kolektivní sport určený pro lidi s největším pohybovým omezením. V České republice je Powercchair Hockey jediným kolektivním sportem, který se dá hrát na elektrickém vozíku. Pravidla hry jsou vytvořena tak, aby hra byla v nejvyšší možné míře bezpečná, čímž umožňují, aby se dohry mohli plnohodnotně zapojit i hráči s vysokou mírou pohybového omezení.

T-stick

Hráč T-stick používá ke hře speciální hokejku (tzv. T-stick), připevněnou k přední části vozíku a ovládanou pouze pohybem svého vozíku. Tuto hokejku obvykle používají hráči s vyšší mírou pohybového omezení. Hráči T-stick dokazují, jak unikátním sportem Powerchair Hockey je, neboť i člověk, který pohybuje pouze hlavou, se může stát významným hráčem na hřišti. Pravidla hry určují, že v průběhu utkání musí být v týmu přítomni vždy alespoň dva hráči s tímto typem hole, a to jeden v bráně a jeden v poli. Význam hráče T-stick je ve hře velmi významný, neboť vytváří obranné a útočné bloky. Jeden hráč s T-stick hraje v brance a alespoň jeden v poli.

H-stick

Hráč H-stick používá ke hře klasickou florbalvou hůl, kterou buď drží ve své dlani, nebo ji má k ruce vhodným způsobem připevněnou. Vzhledem k tomu, že pohybové možnosti hráčů v Powerchair Hockey se liší, každý hráč volí svou vlastní stabilizaci těla na vozíku a také způsob držení hole. Nejčastěji se používají bezpečnostní pásy, ortézy nebo obinadla, které hráčům pomáhají dosáhnout nejvyšší úrovně své hry. Role jednotlivých hráčů na hřišti určuje trenér, který při tvorbě taktiky zohledňuje možnosti každého hráče.