Powerchair Hockey

Powerchair Hockey nebo také florbal na elektrických vozících je jediný akční kolektivní sport určený pro lidi s největším pohybovým omezením. V České republice je Powercchair Hockey jediným kolektivním sportem, který se dá hrát na elektrickém vozíku. Pravidla hry jsou vytvořena tak, aby hra byla v nejvyšší možné míře bezpečná, čímž umožňují, aby se dohry mohli plnohodnotně zapojit i hráči s vysokou mírou pohybového omezení.

Ve světě

Na počátku sedmdesátých let minulého století se na několika školách v Nizozemsku začala aplikovat tělesná výchova pro osoby s tělesným postižením. Samotný název vznikl velmi jednoduše. Hra se velmi podobá pozemnímu hokeji. Slova electric wheelchair pak prozrazují, že se hráči pohybují prostřednictvím elektrického vozíku. (V průběhu roku 2014 byla schválena změna názvu celého sportu na Powerchair hockey. Záměrem tohoto kroku je přiblížení tohoto sportu na zařazení do programu Paralympijských her.) Protože se tento nový sport začal velmi rychle rozšiřovat díky velkému zájmu hráčů, byly z iniciativy několika učitelů sportu uspořádány dva pilotní turnaje ve východním Nizozemsku (14. 12. 1978 v Enschede, 19. 12. 1979 v Nijmegenu). Tyto turnaje měly za cíl stanovit pravidla hry tohoto sportu a zvážit možnosti hry pro tento sport. To vše velmi pomohlo vývoji E-hokeje: nejdříve byl sestaven první herní řád a později byla v roce 1981 odstartována první soutěž v severovýchodním Nizozemsku.

První mezinárodní turnaj na klubové úrovni byl uspořádán německým týmem Munich Animals v roce 1987. Byla započata tradice turnaje, která trvá dodnes. V roce 1988 navázal na první klubový turnaj  Ladenburg (Germany). Následoval turnaj v nizozemském Arnhemu pořádaného týmem  Stick Drivers (1989). Této akce se zúčastnili také týmy Německa, Dánska a Nizozemska. V roce 1990 byly uspořádány Světové hry pro tělesně postižené v Assenu (Nizozemsko). Tato událost dala EWH možnost ukázat se na mezinárodní scéně.  Přes velká očekávání, ale tato akce nepřinesla výrazný průlom v rozšíření národních týmů v dalších zemích. Pravým opakem však byla klubová úroveň, kde se kontakty mezi týmy provázaly mnohem rychleji. Počet turnajů na klubové úrovni se tak rychle rozrůstal: Brisbane (Austrálie) 1991, Horsens (Dánsko) 1992, Erlangen (Německo) 1993, Mnichov (Německo) 1987 – 2001, Ladenburg (Německo), 1988,1990,1993, 1999, Tilburg (Nizozemsko) 1992, Neubrandenburg (Německo), 1993,1994,1995, a Gallen (Švýcarsko) 1994. V roce 1991 sehrál holandský národní tým mezinárodní zápas s národním týmem Německa. (2000). V roce 1998 byl turnaj EWH uskutčněn poprvé v Itálii (Miláno). To dokládá neustále se zvyšující se počet mezinárodních akcí.

V roce 1998 byl dán impuls k realizaci mezinárodní sportovní EWH soutěži. První světové Hry pro EWH se konaly v Nizozemí (Utrecht), pod hlavičkou nizozemské organizace Organisation of Adapted Sports. Zúčastnilo se deset národních týmů. Došlo zde také ale k podepsání několika smluv v souvislosti s dalším mezinárodním vývojem. Zároveň padl podnět k vytvoření návrhu pravidel mezinárodního EWH. Konečně velký mezinárodní turnaj PowerHockey se konal v Minneapolis (USA) v srpnu 2001 (11 týmů z 6 zemí).  Současně Finsko a Německo uvedli, že by byli ochotni uspořádat druhé světové hry pro národní týmy, ale vzhledem k organizačním překážkám k této mezinárodní akci nedošlo až do roku 2004.

V roce 2000 byl založen nizozemský mezinárodní výbor EWH (DCIEWH). V roce 2001 DCIEWH vypracoval podnikatelský plán, který tvořil základ pro setkání pěti zemí v dubnu 2002:  Na tomto setkání byl založen ICEWH (Mezinárodní výbor EWH).

Od dubna 2002 do prosince 2005 ICEWH zorganizoval šest setkání v pěti různých zemích. Celkový počet zúčastněných států se zvýšil z pěti na deset (Finsko, Itálie, Nizozemsko, Česká republika, Belgie, Německo, Dánsko, Švýcarsko, Španělsko a Austrálie).

V období 2002-2005 se konaly celkem čtyři turnaje pod hlavičkou Mezinárodního výboru EWH. (Nizozemsko 2002, Belgie 2003, Mistrovství světa 2004 ve

Finsku, Mistrovství Evropy v Itálii v roce 2005. Kromě akcí pořádaných v rámci odpovědnosti ICEWH se konalo velké množství mezinárodních turnajů pro klubové týmy. PowerHockey pohár v roce 2004 v Minneapolis (USA), Curych (Švýcarsko) uspořádalo dva turnaje (2002, 2004) a samozřejmě několik turnajových klání uspořádalo také Německo.

Původním záměrem bylo postupné vytvoření ICEWH jako oficiální právnické osoby (IFEWH) v roce 2005. Hlavní myšlenkou bylo založení vlastní federace, což

by znamenalo především větší prezentaci celého sportu. V roce 2004 však bylo jasné, že ICEWH nemá k dosažení plné samostatnosti dostatek prostředků pro vytvoření a následné řízení celé federace. Byl proto kladen větší důraz na vývoj ICEWH a EWH. Jediným logickým krokem byla proto integrace EWH v rámci již existující infrastruktury. Po schválení plánu integrace na společném shromáždění v červnu 2004, ICEWH kontaktoval Mezinárodní federaci vozíčkářů a osob po amputaci (IWAS). Již v říjnu téhož roku došlo ke společným jednáním, kde bylo podepsáno několik dohod o spolupráci. V následujících měsících proběhla příprava struktur IWAS na přijetí ICEWH tak, aby v červnu 2005 mohly podepsat smlouvu. Smlouva definitivně vešla v platnost schválením Valného shromáždění  IWAS v září 2005. Od tohoto okamžiku ICEWH funguje jako sportovní výbor IWAS. Pro Mezinárodní výbor EWH to znamená možnost získávat odbornou podporu ve všech oblastech.  Dlouhodobým cílem je vytvořit IFEWH, ale žádné kroky k její realizaci dosud učiněny nebyly. V současné době je ve světovém žebříčku vedeno 11 zemí. Současně se každý rok koná několik mezinárodních turnajů na klubové úrovni v různých zemích Evropy. Na mezinárodních akcích reprezentačních výběrů typu MS a ME jsou neúspěšnější týmy Holandska, Německa a Belgie. V letošním roce se Mistroství světa konalo v německém Mnichově.

Powerchair Hockey v ČR

Powerchair hockey je v Česku vcelku novým kolektivním sportem pro handicapované lidi, kteří se chtějí aktivně zapojit do sportovního dění.  Hraje ho 11 zemí ze dvou kontinentů (Austrálie, Evropa) a každoročně se konají mezinárodní turnaje, ME a MS.

Začátky v Podkrkonoší

V České republice v současné době existuje 5 sportovních klubů, jenž jsou sdruženi v České federaci. Do Česka se tento atraktivní sport dostal prostřednictvím členů SK Akáda Janské Lázně (Petra Aliny a Vojty Kapčuka), kteří se zúčastnili v roce 2002 mezinárodní konference pořádané v Nizozemí. Tým SNOW WOLVES Janské Lázně (od roku 2010 zvaný jako Tigers Jánské Lázně), vznikl v roce 2002.

Druhý klub EWSC LITA SPORT Praha (dnes zvaný EWSC Jaguars Praha) byl založen díky iniciativě Michala Prágera v roce 2003. Následující tři roky byly ve znamení tréninku a exhibičních zápasů obou existujících týmů v různých částech České republiky. V roce 2006 se pod vedením předsedy Michala Prágera a Ivy Zemkové podařilo uspořádat benefiční turnaj firem. Díky dostatečné výši takto získaných prostředků mohl tým z Prahy vyrazit poprvé do zahraničí. V průběhu benefičního turnaje se konala také dvě utkání týmu z Prahy a Janských Lázní, prezentovaná jako neoficiální mistrovství republiky. První z nich vyhrály díky týmovému výkonu a přesné střelbě Jana Horáka Janské Lázně 3:0, ve druhém se domácí zvedli a zvítězili 6:1, takže celkový výsledek byl smírný 1:1. Již v té době se začal formovat třetí český klub ve Zlíně, který oficiálně vznikl v roce 2007 jako EWH REJNOCI Zlín.  Na začátku téhož roku (3.1. 2007) vznikla také zastřešující organizace – Česká federace EWH o.s.

Rok 2007 – Rok pokroku

Díky existenci 3 týmů a zastřešující organizace – České federaci EWH o.s. nebránilo nic tomu, aby byla založena ligová soutěž. Její existence současně umožňuje účast na mezinárodních akcích na reprezentační úrovni typu MS a ME. Ještě před uskutečněním prvního ligového ročníku se dne 20. 10. 2007 konalo v Praze první oficiální  Mistrovství České republiky Electric Wheelchair Hockey (EWH). V rámci přípravy na první oficiální turnaj na českém území se všichni účastníci sešli na soustředění konaném ve Zlíně od 5. 8. – 10. 8. 2007. Samotný šampionát probíhal ve dvou kolech systémem „každý s každým“. Odehrálo se tedy celkem šest utkání, na kterých bylo patrné, že tým Zlína zatím nemůže konkurovat svým dvěma rivalům. O titul mistra republiky se tedy utkali dva tradiční rivalové. V prvním vzájemném utkání porazili Snow Wolves tým LITA SPORT v poměru 5:1. Ve druhém vzájemném střetnutí se vedení přelévalo ze strany na stranu, na hráčích byla patrná bojovnost i nervozita. Když po skončení základní hrací doby na tabuli svítil výsledek 5:5, následovalo pětiminutové prodloužení, kde chyběly vyložené šance. Přestože žádný z týmů nechtěl udělat chybu, štěstí se nakonec přiklonilo na stranu Pražanů, když v čase 34:06 padl gól z lehkého nahození na branku Janských Lázní. O prvním mistru republiky muselo rozhodnout skóre vzájemných zápasů, protože kromě Zlína, který měl na svém kontě čtyři prohry, každý z týmů třikrát vyhrál a jednou prohrál. Z konečného vítězství se mohly radovat Janské Lázně, a to především díky prvnímu utkání, ve kterém dokázaly LITA SPORTU Praha vstřelit pět branek. Nejlepším střelcem turnaje byl jmenován útočník vítězného týmu Jan Horák.

Velmi úspěšnému roku 2007 v oblasti rozvoje EWH sportu na našem území přispěla i další akce mezinárodního významu. Ve dnech 6. – 11. 11. 2007 proběhla, ve Zlíně ve sportovním areálu Zelené, (po mistrovství světa) druhá nejvýznamnější akce v tomto jediném kolektivním sportu pro osoby s nejtěžším postižením pohybového aparátu – Development Event 2007 – Rozvojový kemp 2007. Akce se konala s pověřením mezinárodní federace ICEWH (International Comittee Electric Wheelchair Hockey) a Českého svazu tělesně postižených sportovců ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené Zlínského kraje.  Šlo o šestidenní školení a soustředění hráčů, trenérů a rozhodčích z evropských zemí, ve kterých se tento sport hraje. Této ojedinělé akce se účastnili hráči, rozhodčí a trenéři ze Slovinska, Švýcarska, Nizozemí, Finska, Belgie a České republiky. V srpnu se na stejném místě uskutečnilo historicky první společné soustředění všech tří českých týmů.

2008 – Založení ligové soutěže

V roce 2008 se odehrála první sezóna nově vzniklé Medicco EWH ligy. Systém soutěže byl nastaven tak, že každý z týmů uspořádal jeden turnaj na domácí půdě, přičemž každý s každým odehrál dvě utkání. Historicky první kolo se uskutečnilo 22. 2. 2008 a pořadatelem se stal tým z Janských Lázní, který se stal také celkovým vítězem. Nejproduktivnějším hráčem se stal Zdeněk Čtvrtníček z týmu EWSC Lita Sport Praha s 28 brankami a 10 asistencemi.

Rok 2009 – Potvrzení zajetých pořádků  

V roce 2009 vznikl čtvrtý klub Cavaliers Praha, který byl založen z inciativy Václava Uhera, jež se po studiu v Janských Lázních přestěhoval do Prahy za účelem studia vysoké školy. Ještě před samotným založením vlastní organizace Flor-in strávil rok v týmu EWSC Lita Sport. Spolu s ním pak základ nového týmu tvořili další hráči pražského týmu, konkrétně: Jiří Táborský, Michal Prager, Mário Bortolotti, Zdeněk Čtvrtníček. Dále se k týmu připojili Jan Horák (po ukončení studia v Janských Lázních) a nováčci Lukáš Kroupa a Jan Thenot. Ještě před vznikem druhého pražského týmu se, ale odehrál druhý ligový ročník. Hned v prvním kole přepisovali Pražané historii, když ve druhém vzájemném utkání sezóny porazili Janskolázeňské 1:2. To byl ale jediný překvapivý výsledek v celé sezóně, která se vyvíjela ve stejných intencích jako ta první. Vítězem kanadského bodování se stal Jan Vaněk ze Snow Woles (43 + 11). Nejlepším hráčem na pozici T-stick se stal Ondřej Binko z Janských Lázní.

Do roku 2010 nastoupil nový tým pod vedením Václava Uhra. Tým byl složen ze zkušených hráčů, kteří dříve působili v týmu z Janských Lázni případně v pražském týmu. Mezi zkušené hráče patřili právě Václav Uher, Zdeněk Čtvrtníček, Mario Bortolotti, Jiří Táborský, Michal Práger a Jan Horák. Spolu s úplnými nováčky Janem Thenotem a Lukášem Kroupou vytvořili tým Cavaliers Praha. Ve stejném období vznikla také nezisková organizace FLOR-IN, která tento druhý pražský tým zaštiťuje a zajišťuje jeho fungování. S novým názvem do této sezóny nastoupil i tým Lita sport Praha, jenž doposud nesl název hlavního sponzora v podobě firmy LITA SPORT.  V sezóně 2010 tak vstoupil do soutěže jako EWSC Jaguars Praha. V tomto ohledu nezůstal pozadu ani tým Snow Woles z Janský Lázní, který změnil svůj název na Tigers. Došlo k tomu poté, co tým začali postupně opouštět úspěšní absolventi místní Obchodní akademie, kteří dříve tvořili jeho základní kostru.

Rok 2010 – Suverénní „nováček“  

Hned první turnaj (20. 3. 2010) ukázal, že pražský „nováček“ nebude v české lize jen do počtu ba naopak. Kavalíři porazili všechny své soupeře a s celkovým skóre 22:2 získali při své první účasti premiérové turnajové vítězství.

Druhé ligové kolo (1. 5. 2010) vstoupilo do historie především tím, že se poprvé florbal na elektrických vozících představil v Ostravě. Akce se konala ve spolupráci pořádajícího týmu Tigers Janské Lázně a České federace EWH o.s. Podařilo se zapojit i místní subjekty, konkrétně Občanské sdružení ABAK Počítadlo a Střední školu prof. Zdeňka Matějčka. Z historického pohledu je nutné zmínit, zejména dvě utkání tohoto turnaje. Prvním z nich je střetnutí mezi pražskými Jaguars a Rejnoky ze Zlína. Doposud se totiž Moravanům podařilo dosáhnout nejlepšího výsledku v podobě dvoubrankové porážky od týmu Sněžných vlků v sezóně 2009. V rámci ostravského kola byli účastnící svědky vyrovnaného boje, kde Zlínští marně usilovali o historický ligový bod. Nakonec podlehli Jaguárům 2:3. Druhé vyrovnané utkání přineslo střetnutí mezi Cavaliers Praha a Tigers Janské Lázně. Tygrům se podařilo vstřelit první branku, která znamenala jejich vedení až do přestávky. Kavalíři ovšem zlepšenou hrou dokázali utkání otočit a zabánili tak prolomení jejich neporazitelnosti výsledkem 3:2.

Ligová kola pořádaná ve Zlíně (24. 7. 2010) a v Praze (16. 10. 2010) žádné výsledkové ani herní překvapení nepřinesla. Nováček tak v prvním roce své existence získal mistrovský titul, když se stal vítězem všech čtyř ligových turnajů bez ztráty jediného bodu. V rámci individuálních ocenění mohli nejvíce slavit Janské Lázně. Ti ve svých řadách měli jak nejproduktivnějšího hráče Jana Vaňka s 64 kanadskými body (52 + 12), tak nejlepšího hráče na pozici T-stick Petra Sulanského se 4 kanadskými body za 2 branky a 2 asistence.