Podpořte nás na Donio.cz

Powerchair Hockey kemp

Ve vedení organizace stojí hráči působící v klubu SK Indians Plzeň. Poskytujeme zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Organizace cílí svou činností na oblast Plzeňského kraje, ale nově také v Praze.

Organizace Powerchair Hockey kempu každý rok je nejen časově, ale také finančně náročná. Abychom se mohli celý týden naplno věnovat sportu, který máme rádi, zahrnuje to zejména zajištění bezbariérového ubytování, stravy, osobní asistence, dopravy během akce a dalších nákladů zhruba pro 50 účastníků. Díky laskavé pomoci dárců na Donio cz, by se mohla výrazně snížit finanční záloha, kterou hradí každý hráč z vlastních nákladů. Z těchto záloh je hrazena například finanční odměna osobním asistentům, jejichž pomoc je při konání celé akce velmi náročná a pro nás velmi ceněná.

Jak je uvedeno na začátku, Powerchair Hockey je kolektivní sport určený osobám s nejtěžším stupněm postižení. Pro mnoho lidí je jedinou možností akčního sportovního výkonu, což přináší skvělý pocit z osobní seberealizace, týmové hry a zábavy, kterou sport celkově přináší. Letní kemp, jenž je součástí herní sezony, je skvělou možností vzájemného stmelení kolektivu. Každý hráč, má díky svému fyzickému omezení specifické požadavky na pomoc například s přesuny na vozík, osobní hygienou nebo stravováním. Proto je velmi důležitá pomoc osobních asistentů, ze kterých se časem stali naši přátelé a bez nichž by celá akce nemohla proběhnout.

Na co konkrétně budou peníze ze sbírky použity?

Peníze ze sbírky budou použity na náklady spojené s organizací soustředění ve florbale pro handicapované sportovce. Konkrétně na ubytování a osobní asistenci.

Pro vaši představu (vycházíme z minulých let):

Věříme, že s Vámi to zvládneme. Děkujeme!

  • Na celou akci bylo zajištěno 20 asistentů. Týdenní odměna pro jednoho z nich činí 1 250 Kč, celková cena za asistenci je tedy 25.000 Kč

  • Celkové náklady za ubytování se v minulém roce vyšplhaly na 71 000 Kč. Přepočteno na 50 účastníků a 6 nocí. Hráči v plně bezbariérových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Asistenti, rodinní příslušníci a přátelé našeho sportu pak v přilehlých chatkách či stanech. Jsme moc rádi, že autokemp Buňkov v Březích u Přelouče disponuje krásným bezbariérovým ubytováním a celkově příjemným prostředím. Také proto jej navštěvujeme už deset let.

Díky laskavým dárcům bychom rádi umožnili co největšímu počtu účastníku, být na této skvělé akci. Společně si tak budeme moci užít radost ze hry a třeba tak dostaneme náš sport do většího povědomí široké veřejnosti.

Věříme, že s Vámi to zvládneme. Děkujeme!