Hlavním záměrem je přilákat nové lidi na pozice, bez kterých se florbal na elektrických vozících neobejde. My Vám prozradíme, co bude obsahem jednotlivých workshopů a kurzů a jak se na ně přihlásit. Oba kurzy jsou pro zájemce zdarma. Dnes Vám přinášíme návod na to jak se stát rozhodčím.

Workshop pro rozhodčí

Úlohou workshopu je získat základní povědomí o samotném sportu. Především jde pak o specifika samotného sportu a jeho pravidla. Akce se uskuteční v sobotu 28. 5. 2016 a v neděli 29. 5. 2016 v tělocvičně Střední školy stavební a zahradnické v Učňovské ulici v Praze na Jarově. Po absolvování workshopu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Program workshopu pro rozhodčí  

Sobota 28. 5. 2016

10:00 – 11:00 – Powerchair Hockey a pravidla

Stručný obsah: představení sportu, základní pravidla, podstata hry, základní signály rozhodčích

11:15 – 12:15 – Sportovní vybavení a hřiště

Stručný obsah: sportovní vs. běžný elektrický vozík, hokejky, klasické/t-stick, specifika hřiště (mantinely, branky, čáry, body atd.), vybavení rozhodčího

 13:45 – 14:45 – Jak probíhá utkání

Stručný obsah: co se děje před/během/po utkání, pohyb po hřišti

15:00 – 16:00 – Odpískání modelového utkání

Stručný obsah: vyzkoušení předchozích teoretických poznatků během modelového utkání pod vedením zkušeného rozhodčího a následné zhodnocení lektorem.

Neděle 29. 5. 2016

10:00 – 11:30 – Úloha rozhodčího

Stručný obsah: potřebné znalosti, komunikace, rozhodování a spolupráce rozhodčích, kondice, psychika

12:00 – 13:30 – Signály rozhodčích

V průběhu workshopu budou mít účastníci workshopu možnost konzultace s lektorem.

 

Nemůžete se účastnit workshopu, ale rádi byste absolvovali trenérský kurz?

Kontaktujte se pro více informací na e-mail: info@powerchairhockey.cz nebo telefonicky +420 733 627 289.

 

Kurz pro rozhodčí

Samotný kurz navazuje na workshop a proběhne 18. a 19. 6. v tělocvičně Střední školy stavební a zahradnické v Učňovské ulici v Praze na Jarově. Po absolvování  kurzu a složení praktické zkoušky obdrží účastníci rozhodcovskou licenci typu C od České federace Powerchair z. s. potřebnou pro rozhodování utkání české ligové soutěže. Zároveň tento kurz otevírá možnost jistého „kariérního růstu“ v podobě získání mezinárodní licence, která umožňuje zúčastnit vrcholných turnajů na mezinárodním klubové i reprezentační úrovni (ME, MS).

Program kurzu pro rozhodčí

Sobota 18. června 2016

12:00 – 14:00 – Pravidla PH podrobněji

Stručný obsah: průběh utkání, povinnosti rozhodčího, nepřehledné situace

14:45 – 16:00 – Příprava a odpískání modelového utkání

 

Neděle 19. června 2016

10:30 – 12:00 – Spolupráce s časomírou

Stručný obsah: komunikace s časomírou a zapisovatelem, postup při vyplňování a kontrole zapsaných údajů po časomíře

13:00 – 14:30 – Etické principy rozhodčích

Stručný obsah: porozumění základním hodnotám správného rozhodčího

14:45 – 16:00 – Příprava a odpískání modelového utkání

Ve dnech konání kurzu budou mít účastníci kurzu možnost konzultací s lektorem. Odpískaná modelová utkání vždy budou zhodnocena lektorem.

 

Podzim 2016 (upřesnění dle rozpisu ligové soutěže)

Závěrečná zkouška, která obsahuje odpískání ligového utkání a absolvování písemného testu z probrané teorie.

 

LEKTOR

Zdeněk Kamínek

  • mezinárodní licence C Rozhodčí Powerchair Hockey od IPCH (2015)
  • 3 roky zkušenosti s rozhodováním utkání v Powerchair Hockey
  • Rozhodčí ve florbale na mechanických vozících, florbalový rozhodčí, futsalový rozhodčí
  • sportovní redaktor a korektor
  • editor projektu eurohockey.com