Dobrovolník

Ne všechno vozíčkář zvládne sám. Proto hledáme nové asistenty, kteří by našim hráčům pomohli s tím, co sami nesvedou. Jedná se především o pomoc spojenou s přípravou na hru: příprava sportoviště, připevnění hokejek, přesuny na sportovní vozíky a mnoho dalších drobností.

Zdarma nabízíme školení. Umožňujeme vyzkoušet si, co obnáší role osobního asistenta, který vozíčkářům pomáhá s tím, co sami nedokážou. Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou, Metropolitní univerzitou Praha a s Církevní ZŠ a SŠ pravidelně organizujeme dvoudenní program Asistent na zkoušku rozdělený na teoretickou část a praxi.

 • spolehlivost

 • vlastní aktivitu při vykonávání osobní asistence i při ostatních činnostech organizace

 • otevřenost

 • komunikativnost

Co získáte?

 • smysluplné využití volného času

 • poznání nového prostředí v komunitě osob se zdravotním postižením

 • poznání netradičního sportu určeného pro osoby s těžkým tělesným postižením

 • příjemné prostředí a kolektiv

 • individuální přístup

 • uhrazení nákladů souvisejících z vykonáváním osobní asistence či dobrovolnické činnosti (ubytování, doprava)

 • drobné finanční ohodnocení v případě vykonávání osobní asistence

 • příspěvek na stravu v případě vykonávání osobní asistence

 • cenné zkušeností a praxe v oblastech osobní asistence i fungování neziskové organizace

Odebírejte novinky