Letošní EWH kemp, který se konal v Autokempu Buňkov u Přelouče v termínu 30. 6. – 7. 7. 2012, byl opět, alespoň z pohledu nás, invalidních hráčů bez hokejek i s nimi, velice vydařenou akcí. Tréninky se nesly v duchu respektu k trénujícímu i ostatním hráčům, často z konkurenčního týmu. Počasí nám přálo. Technika fungovala, a když ne, půjčila se náhradní. Pokud chceme popisovat nebo dokonce hodnotit průběh a organizaci, nezbývá než poděkovat organizátorům a ocenit jejich práci. Samostatný dík a někdy i obdiv patří asistentům, kteří si vozíčkářů užili jistě dosyta. Nezbývá než doufat a věřit, že se nechají ještě někdy přemluvit a opět s námi ještě někdy někam vyrazí. Děkujeme všem zúčastněným za střídavě příjemný, zážitkový a pohodový týden.