V souvislosti s vládními opatřeními týkající se ochrany zdraví proti onemocnění Covid -19 bude návštěvníkům umožněn vstup pouze za splnění jedné z následujících podmínek:  

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících  podmínek vstupu: 

doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,  

doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin, 

absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem (viz. níže)  

doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce, 

aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jedno-dávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. 

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). 

Vstupenky lze zakoupit zde:  


Testovací místo v místě konání a kontrola bezinfekčnosti návštěvníků

Před hlavním vchodem Kulturního domu bude zřízen stan, kde bude možné absolvovat antigenní testy (formou plivání) pod odborný dohledem. Test bude po předložení kartičky pojištěnce zdravotní pojišťovny hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Absolventi antigenního testu na místě obdrží pásek na ruku, kterým se dále prokáží před vstupem u vchodu KD. Následně mu bude zkontrolována vstupenka. Stan bude k dispozici od 18.30. Očkovaní či návštěvníci v ochranné lhůtě 180 dní jsou povinni prokázat se certifikátem případně potvrzením o bezinfekčnosti.

V případě pozitivního testu nebude návštěvník vpuštěn do prostor KD a nebude mu vrácena cena za již zakoupené vstupenky. 

Pro hladký průběh akce žádáme všechny o včasný příchod na akci.