Od 2.5. – 16.5. 2017 mají uživatelé aplikace EPP Nadace ČEZ možnost podpořit projekt EWH kemp 2017. Autorem a realizátorem projektu je Asociace Octopus z.s již od roku 2010. Tato týdenní pobytová akce se koná ve spolupráci s organizacemi LENOX z.s. FLOR-IN pro 3 české týmy, které se věnují Powerchair hockey.

Jde každoroční týdenní soustředění pro téměř 30 hráčů. Od té doby se tato akce stala mezi účastníky velmi oblíbenou akcí. Cílem tohoto projektu je povýšit celou akci na sportovně rehabilitační program, který bude pro účastníky zdraví prospěšný. Náplní této akce bude zejména každodenní trénink, trvající 2-3 hodiny. V rámci těchto tréninků hráči zlepšují svojí individuální techniku spočívající ve vedení florbalového míčku i koordinaci pohybu založenou na řízení elektrického vozíku a vedení míčku hokejkou. Součástí bude také trénink týmové taktiky, tedy nacvičování herních situací a signálů. Tréninky jsou vždy vedeny trenéry, kteří mají mezinárodní trenérskou licenci nebo se věnují klasickému florbalu. Další náplní se stane samotná rehabilitace hráčů po sportovním výkonu. Účastníkům bude poskytnuta fyzioterapie a jógová cvičení pod odborným vedením. Tato cvičení jsou důležitá pro udržení rovnováhy mezi nejvyšším sportovním výkonem a udržením stabilního zdravotního stavu jedince. Rehabilitační část je pro hráče důležitá nejen pro samotný sportovní výkon ale minimálně i k udržení stálosti vlastního zdravotního stavu, lépe jej ještě zlepšit. Cvičení jsou vždy koncipována individuálně na základě zdravotního stavu a schopností jedince. Cílem je zaktivování a procvičení částí těla, která jsou nejvíce postižena. V programu nebudou chybět společenské hry, které mají za cíl především upevnit mezilidské vztahy, případně navázání nových. Hlavním záměrem projektu je poskytnout činnost, která napomůže k aktivnímu prožití volného času. Zároveň jde o snahu snížit nákladů všem účastníkům, zejména z důvodu potřeby osobní asistence pro všechny hráče 24 hodin denně. Pro většinu hráčů jde o jedinou volnočasovou aktivitu, které se mohou věnovat. Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům je cílem, aby hlavní kritériem (ne)účasti hráče nebyly finance nýbrž chuť být aktivní a posilovat sociální vazby. Záměrem je přispět i ke zlepšení zdravotního stavu hráčů.

madruzzo

Náš projekt můžete podpořit prostřednictvím aplikace EPP, která přepočítává Vaší sportovní aktivitu na body, které poté darujte na daný projekt. Stačí si aplikaci stáhnout do svého mobilu či tabletu, vytvořit si profil a před zahájením sportovní aktivity zvolit o jakou aktivitu půjde (běh, chůze, jízda na kole, apod.). Po skončení aktivity zvolíte projekt, kterému darujte nasbírané body.   Podrobné informace o jejím fungování si můžete přečíst zde. Stáhnout aplikaci do svého zařízení je možné tady. K jejímu používání není nutné datové připojení – to vyžaduje aplikace pouze v případě, kdy chce uživatel přiřadit získané body některému z aktuálně nabízených projektů nebo k načtení stránky s novinkami.

Více se dozvíte o našem projektu také zde.