Už v půli ledna, přesněji 13. 1. 2018, nelenila reprezentace hráčů florbalu na el. vozících a sešla se poprvé v novém roce na palubovce sportovní haly na Hagiboru, aby si připomněla cvičení a strategie prováděné rok minulý. K nim pak přibylo i pro méně časté účastníky, ke kterým se řadím já, nacvičování dalších herních situací a dovedností, tolik potřebných při zvládání hry proti soupeři, kterého může reprezentační tým při mezinárodním poměřování sil potkat. Tréninky byly vedené zkušenou a pevnou rukou reprezentační trenérky Andrey Kuncové, a to od 9h do 18h. Na závěr byl dán prostor i pro hru samotnou, aby si naše trenérka ověřila, jak jsme si zažili všechna ta cvičení a jak je umíme prodat při utkání různě promíchaných týmů. Musím říci, že už mi florbalka v ruce hodně chyběla a trénink mě hodně bavil. S koncem soustředění docházela mému oři i tolik potřebná energie, a tak jsem cca posledních dvacet minut ostatní sledoval a v duchu se už těšil na soustředění příští. Se mnou, předpokládám, sdíleli podobné rozpoložení i tři z dalších Indiánů na hřišti, jmenovitě Lukáš Kroupa, Jitka Kodadová a Markétka Petráčková.

Den na to se do prvního tréninku roku 2018 vrhla i téměř celá naše indiánská tlupa. Do nového prostředí haly BB Arény v Letňanech jsme dorazili kolem 10:30h a chvíli po 11h už proháněli balonek po zdejším gumovém povrchu. Je pravdou, že před tím proběhlo vřelé vítání, vždyť už jsme se přes měsíc neviděli :D. Pod vedením našeho trenéra Zdeňka Šperera jsme nejprve získávali větší jistotu na míčku a to při slalomu mezi kužely postavenými v různých vzdálenostech a pilovali střelbu na bránu. Pak nás čekalo trénování střelby po nahrávce od spoluhráče a různé překonávání obraných formací. Skvěle jsem si drezůru našeho drahého Zdendy užil a já i vozík jsme dostali co proto, neboť citelným úbytkem čárek na displeji, signalizoval chvíli před 15h,že trénink je u konce. Moc děkuji všem přítomným z řad asistentů kamarádů, že svou pomocí a ochotou dali možnost uskutečnit náš první trénink, trenérovi za skvělé vedení a spoluhráčům za včasný příchod a snahu při sehrávání. Jen to nabíjení vozíků musíme příště ještě lépe pojistit, abychom ten čas všichni bezezbytku lépe využili.

Už 3. 2. nás čeká společné pražské soustředění s bratry Kavalíry a Draky, moc se na něj i všechny ty lidičky okolo těším.

Za SK Indians
Jan Thenot