Předkládáme vám Výroční zprávu spolku Lenox za rok 2019. Minulý rok jsme ještě mohli provozovat všechny naše aktivity bez omezení, tedy organizovat kulturní akce Ples handicapovaných, Na Stojáka, vzdělávací projekt Asistent v praxi a samozřejmě všechny aktivity spojené s Powerchair Hockey, tedy Lenox cup (nově přejmenovaný na Memorial Cup), tréninky a soustředění, a účastnit s s týmem SK Indians Plzeň České Powerchair Hockey ligy. Rok 2020 přinesl do naší činnosti mnoho změn, které se projeví ve Výroční zprávě příští rok. Pevně věříme, že rok 2021 vnese do našich projektů uklidnění a možnost na všechny organizační a sportovní úspěchy z roku 2019 navázat.

V předložené Výroční zprávě naleznete kromě historie spolku, přehled činností, kterými jsme se v roce 2019 zabývali, přehled finanční, materiální, mediální podpory a úplné zprávy o hospodaření. Děkujeme všem našim příznivcům za podporu v roce 2019 a pevně doufáme, že ve spolupráci budeme moci pokračovat po komplikovaném roku 2020 i v roce následujícím. Buďte s námi.