Už téměř pravidlem se stala účast Indians Plzeň na festivalu sportu, který má svůj termín pevně ukotven ve druhé půli měsíce června. Minulé dva roky jsme ve středu brzy ráno přijížděli k OC Plaza Plzeň, letos aby byla trochu změna, konal se tento svátek sportovních aktivit ve čtvrtek 21. 6. 2018.

Na více než 40 stanovištích byl od 9h do 18h dán dětem i dalším zájemců prostor pro vyzkoušení různých sportovních aktivit a nejinak tomu bylo i u nás. Za krásného slunného počasí měli děti příležitost ve zmenšeném hřišti ovládat naše elektrické vozíky při jízdě nejen kolem mantinelů, ti zdatnější i při slalomu mezi kužely. Nejzdatnější i s hokejkou v ruce zakoušeli, jak chutná náš milovaný sport kompletně a co všechno to obnáší.

Moc děkujeme našim drahým kamarádům asistentům, že s námi celý ten perný den vydrželi a i přes nápor dětí, počasí a hlučné hudby neúnavně byli nám i všem návštěvníkům k dispozici, ještě jednou Járo, Zdendo a Pepo veliké děkuji. Díky patří i Lukýnovi a Danovi, kteří  osobně provětrávali své vozíky na hřišti a spolu se mnou názorně předváděli, jak florbal na elektrických vozících ve zmenšeném provedení vypadá. Tak zase příští rok na viděnou.

Za SK Indians,
Jan Thenot