Powerchair Hockey kemp

Letní soustředění, na kterém se se schází zhruba 25 hráčů. Od neděle do čtvrtka pilují své herní dovednosti při trénincích a simulovaných zápasech, zlepšují svojí individuální techniku spočívající ve vedení florbalového míčku i koordinaci pohybu založenou na řízení elektrického vozíku a vedení míčku hokejkou či T-stickem. Mimo florbalu, bude možnost během celého týdne vyzkoušet si jiné sporty, jedním z těch oblíbených je např. boccia. Další náplní se stane samotná rehabilitace hráčů po sportovním výkonu. Účastníkům bude poskytnuta fyzioterapie a rovněž také maserské službyProtažení těla před sportovními aktivitami je důležitou součástí každého sportovce, ať už na amatérské či profesionální úrovni. Cvičení jsou vždy koncipována individuálně na základě zdravotního stavu a schopností jedince. Cílem je zaktivování a procvičení částí těla, která jsou nejvíce namáhána a mohla by být později přetížena. V programu nebudou chybět také společenské hry, které mají za cíl upevnit mezilidské vztahy, případně navázání nových.      

 Hlavním záměrem projektu je snaha o pohybovou i duševní aktivitu, která napomůže ke smysluplnému a atraktivnímu prožití volného času. V okolí kempu, kde budou účastníci ubytováni, je nespočet možností na výlety za poznáním Pardubického kraje, které zajisté nezůstanou, tak jako v minulosti, bez povšimnutí. Mimoto je snahou projektu i snížení nákladů všem účastníkům, zejména z důvodu potřeby osobní asistence pro všechny hráče, která je k dispozici 24 hodin denně. Pro většinu hráčů jde o jedinou volnočasovou aktivitu, které se mohou věnovat. Naším cílem je, aby hlavním kritériem účasti hráče nebyly finance nýbrž radost ze hry a z nových zážitků a zkušeností