Electric Eccentric

Electric Eccentric je cesta, která má cíl. Nabídnout možnost cestovat ve volné přírodě, chcete-li trampovat, i lidem s největším pohybovým omezením, kteří k životu používají elektrický vozík. Každoročně organizujeme několikadenní výpravy po krajích českých, které absolvujeme na elektrických vozících, kolech, koloběžkách, bruslích a dalších prostředcích o rychlosti 10 – 15 km/h.

Iniciativa Electric Eccentric vznikla v roce 2016 jako neformální uskupení Vaška Uhera, Richarda Pucholta a jejich přátel, kteří se vydali na pětidenní cestu podél řeky Vltavy z Kvildy až do Prahy. Chtěli tak ukázat, že elektrický vozík je pro ně nejlepší vynález, který dělá z ležáků jezdce.

Po první výpravě se v roce 2017 uskutečnila cesta po Jižní Moravě, do které se zapojilo už na dvacet šest účastníků. V roce 2018 jsme projeli Třeboňsko, v roce 2019 Valašsko, loni, 5. – 9. 8. 2020, jsme zdolali Jeseníky a v roce 2021 se chystáme opět na Moravu, čeká nás výprava Dyje 2021. Navštivte webové stránky projektu.

Oddíl Metropolitní univerzity Praha

Do roku 2020 se výpravy konaly v rámci Oddílu Metropolitní univerzity Praha. Akce se účastnili kromě jiných také studenti projektu Školy bez bariér, zaměstnanci Metropolitní univerzity Praha, kteří studentům pomáhali s tím, co v průběhu cesty sami nezvládli. Od roku 2021 se hlavním organizátorem stal spolek Lenox. Metropolitní univerzita i nadále zůstává spoluorganizátorem cest.