Asistent na zkoušku a v praxi

Asistent na zkoušku a v praxi2022-05-18T10:37:34+02:00

Asistent na zkoušku a Asistent v praxi.

Jsou programy určené pro střední a vysoké školy.

Ne všechno vozíčkář zvládne sám. My umožňujeme studentům vyzkoušet si, co obnáší role osobního asistenta, který vozíčkářům pomáhá s tím, v čem nemohou být soběstační. Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou, Metropolitní univerzitou Praha a s Církevní ZŠ a SŠ pravidelně organizujeme dvoudenní program Asistent na zkoušku, rozdělený na teoretickou část a praxi. Podívejte se na články a fotky.

Cíl programu:  Nastavit základní principy fungování práce s dobrovolníky i osobními asistenty a  současně vytvořit vhodné prostředí, za udržitelných finančních podmínek, pro jejich působení v organizaci LENOX z. s.  

Teorie 

Nabízíme účastníkům projektu zajímavá setkání s handicapovanými sportovci, kteří jsou medailisty z mezinárodních soutěží typu MS, ME či Paralympijských her. Studenti si vyzkouší manipulaci s mechanickým vozíkem jak v roli vozíčkáře tak také v roli osobního asistenta. Seznámíme účastníky s typy tělesných handicapů, se kterými se mohou při svém budoucím povolání setkat. Součástí je i společná debata o dalších tématech života s pohybovým omezením.

Praxe

K praktické části programu využíváme konání ligového turnaje Powerchair Hockey, kde si studenti vyzkouší konkrétní znalosti využít v praxi. Hráčům Powerchair Hockey pomáhají například s přesuny na sportovní vozíky, připevněním hokejek apod.

Kdo se může do programu zapojit?

Do programu se může jako „osobní asistent“ zapojit osoba starší 15 let. Jako „dobrovolník“ může v organizaci působit osoba bez jakéhokoliv omezení.

Co požadujeme?

 • spolehlivost

 • vlastní aktivitu při vykonávání osobní asistence i při ostatních činnostech organizace

 • otevřenost

 • komunikativnost

Pro koho je program určený?

 • pro osoby bez jakékoliv zkušenosti se spoluprací s osobami spostižením

 • pro osoby, které mají zkušenosti se spoluprací s osobami s postižením

 • pro všechny, kteří chtějí pomáhat, darovat svůj čas druhým a smysluplně ho naplnit

 • pro studenty studující obory, které se jakkoliv dotýkají sociální oblasti v širokém slova smyslu (např. pedagogika, fyzioterapie, psychologie) a chtějí se blíže seznámit s prostředím tělesně postižených či potřebují získat praxi

 • pro všechny, kteří se chtějí naučit základům osobní asistence a získat tak zkušenosti či praxi se spoluprací s osobami s tělesným postižením

 • pro všechny, kteří mají nebo chtějí získat zkušenosti s organizováním kulturních i jiných akcí pro veřejnost či s fungováním managementu neziskové organizace

Co získáte?

 • smysluplné využití volného času

 • poznání nového prostředí v komunitě osob se zdravotním postižením

 • poznání netradičního sportu určeného pro osoby s těžkým tělesným postižením

 • příjemné prostředí a kolektiv

 • individuální přístup

 • uhrazení nákladů souvisejících z vykonáváním osobní asistence či dobrovolnické činnosti (ubytování, doprava)

 • drobné finanční ohodnocení v případě vykonávání osobní asistence

 • příspěvek na stravu v případě vykonávání osobní asistence

 • cenné zkušeností a praxe v oblastech osobní asistence i fungování neziskové organizace

Odebírejte novinky

Přejít nahoru