Na Stojáka , 27. 2. 2016, Klatovy

Ester Kočičková, Dominik Heřman Lev a Arnošt Frauenberg – to je obsazení čtvrtého ročníku „na stojáka live v Klatovech. Celý čistý zisk bude věnován na činnost neziskové organizace LENOX. O způsobech prodeje voucherů a o možnosti získání slevy se dočtete níže.

Vyberte si sedadla z plánku hlediště. Plánek je k dispozici na zhlédnutí zde.

Na plánku jsou sedadla rozlišena pěti barvami podle místa, kde lze sedadlo zakoupit.

KD Družba – sedadlo lze zakoupit osobně v předprodeji MěKS v prostorách Kulturního domu (cena 1 voucheru je 250 Kč)
Tabák – copy centrum – sedadlo lze zakoupit osobně v prodejně Tabák – copy centrum, náměstí Míru Klatovy (cena 1 voucheru je 250 Kč)
Internet – sedadlo lze zakoupit z pohodlí domova odesláním emailu. Cena 1 voucheru je 250 Kč. Můžete získat slevu 50 Kč, v případě registrace pro odebírání novinek z webu organizace LENOX (www.lenoxos.cz) Jedna registrace = 1 voucher za 200 Kč.
CA INVIA Klatovy – sedadlo lze zakoupit osobně v prodejně v Klatovech (cena 1 voucheru je 250 Kč)
CA INVIA Domažlice – sedadlo lze zakoupit osobně v prodejně v Domažlicích (cena 1 voucheru je 250 Kč)
Sedadlo obsahující slovo OBSAZENO, znamená, že sedadlo je již PRODÁNO.

Postup objednání voucheru přes internet

Vyberte si v plánku volná sedadla, která jsou aktuálně k dispozici.
Odešlete emailovou objednávku na tuto emailovou adresu: nastojaka@lenoxos.cz s těmito údaji: jméno, příjmení, adresu (pouze z důvodu fakturace), email, telefon, konkrétní sedadla, která si přejete zakoupit.
Bude Vám zaslán email s fakturačními údaji a fakturou.
Odešlete uvedenou částku včetně variabilního symbolu bankovním převodem na uvedené bankovní číslo účtu.
Po připsání částky na účet vám bude zaslán objednaný počet voucherů na vámi uvedenou emailovou adresu.
Upozornění: Email není zasílán systémem automaticky ale obsluhou, proto vyčkejte, až vám email bude zaslán nejpozději druhý den po odeslání vaší registrace. Vše bude vyřizováno dle časové posloupnosti odeslání.

Důležité informace pro návštěvníky:

Každý voucher má na sobě uvedený unikátní kód, který zaručuje pravost voucheru. Proto si každý voucher vytiskněte a vezměte sebou na představení. Při vstupu vám bude zkontrolován unikátní kód.

Bez fyzického předložení voucheru nebo předložení voucheru s neplatným kódem nebude návštěvníkovi na představení umožněn vstup. A to bez nároku na vrácení peněz.

V případě pořízení více kopií voucheru s platným kódem, bude na představení umožněn vstup pouze tomu návštěvníkovi, který předloží tento voucher jako první.

Při příchodu na představení musí každý návštěvník projít stanovištěm kontroly. Kterým stanovištěm projít lze tedy poznat dle příslušné řady, kde se vaše sedadlo nachází (taktéž označeno na vstupence).

Nárok na vrácení peněz má návštěvník pouze v případě zrušení akce.

Se všemi osobními údaji zaslanými při elektronickém objednání voucheru a registraci pro odebírání novinek z internetových stránek www.lenoxos.cz bude nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zároveň se organizátor a nezisková organizace LENOX zavazuje k neposkytnutí osobních údajů třetím stranám a jsou si vědomi všech právních důsledků při porušení tohoto ustanovení.

Během představení je zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy.