Období letních měsíců je pro každého z nás spojeno s odpočinkem, cestováním a hlavně dovolenou. Volný čas lze trávit jak pasivně, tak i aktivně. To samozřejmě platí také pro lidi s hendikepem. Ti však mají mnohem obtížnější podmínky pro realizaci svých aktivit. Zejména, máme-li na mysli aktivity sportovní. Současná doba nabízí lidem s hendikepem mnoho možností a díky integraci se hendikepovaní zapojují ruku v ruce do sportů kolektivních. Jedním z takových sportů je také florbal na elektrických vozících.

Powerchair Hockey je v České republice jediným kolektivním sportem, který je možné hrát na elektrickém vozíku. Pravidla hry jsou vytvořena tak, aby hra byla v nejvyšší možné míře uzpůsobena široké škále hendikepu. Díky tomu se do hry mohou plnohodnotně zapojit i lidé s vysokou mírou pohybového omezení.

„Buňkov u Přelouče je díky své bezbariérovosti ideálním místem pro hendikepované.“

Propojení lidí s hendikepem s lidmi mladými a zdravými, ale také trávení volného času třeba i sportem, je pro obě strany velkým přínosem. Přesně to je powerchair hockey kemp, který v letošním roce proběhl již po 13. Po tříleté pauze se tak opět setkali hráči florbalu na elektrických vozících, a jak jinak než v autokempu Buňkov u Přelouče. Tentokrát se kempu zúčastnilo celkem 9 vozíčkářů a 13 doprovodů. Pachatelé se vrátili na místo činu. Právě Buňkov je svou bezbariérovostí ideálním místem, a to i vzhledem k vzdálenosti sportovní haly s bezbariérovým prostředím v nedaleké Přelouči.

Letošní ročník powerchair hockey kempu, koncipovaný jako sportovní soustředění, probíhal v termínu 29.07. – 05.08. v rekreačním středisku Buňkov. Od neděle do čtvrtka tak hráči strávili zhruba pět hodin denně na herní desce sportovní haly. Trénování přihrávek, kombinace útoků, obrany, střelba na branku a mnoho dalšího, pod vedením trenérky nic jednoduchého. Ale přeci se nebudeme flákat, ne? Nejen zkušení hráči, ale také nováčci se přijeli podívat a aktivně se zapojit do hry. V odpoledních hodinách již následoval volný program dle zájmu každého, ať už výletem do okolí, posezením v restauraci nebo četbou zajímavé literatury. Herní program dával všem zabrat, a tak byla odpoledne spíše odpočinková. Každý den večer se sešli asistenti a doprovody vozíčkářů na schůzce, aby shrnuli den uplynulý a seznámili se s programem na den nadcházející. V pozdních hodinách nechyběly ani deskové hry nebo táborák.

„Kemp je koncipován jako sportovní soustředění.“

Závěrečný den, pátek, byl naprosto odlišný. Krásné počasí konečně dopřálo ideální podmínky na výlet. Všichni proto vyrazili do Pardubic. Nabitý program započal komentovanou prohlídkou historického centra Pardubic pod vedením profesionální průvodkyně Východočeského muzea. Společným obědem v Restauraci Pasáž všichni doplnili energii na odpolední část, kterou byla prohlídka renesančního zámku Pardubice. Poté již následoval návrat do ubytování a balení.

I přes pár maličkostí všichni náročný týden zvládli a velmi si program užili. Věříme, že se minimálně ve stejném složení sejdeme i příští rok. Důkazem spokojenosti je vyjádření jedné z účastnic, hráčky Karin Bučkové: „I přes drobnou nepřízeň počasí jsem si kemp nádherně užila, dokonce nad mé očekávání. Líbila se mi různorodost činností, od společného trénování, po koupání a další společné aktivity. Výlet do Pardubic pro mě byl nevšedním zážitkem. Večerní hry nás více sdružily a super byl i táborák. Těším se na další ročník…“

Závěrem je důležité neopomenout zmínit všechny, bez jejichž iniciativy a pomoci by nebylo možné 13. ročník EWH kempu zrealizovat v takové podobě. Velké poděkování proto patří Lukášovi Kroupovi za zorganizování akce, ale také všem, kteří akci finančně podpořili. Moc děkujeme přátelům a kamarádům, kteří nás v tom nenechali a v neposlední řadě doprovodům i asistentům. I oni byli nedílnou součástí tak  skvělého průběhu.

Tak naviděnou na 14. ročníku POWERCHAIR HOCKEY kempu…

Napsal Jan Forbelský