Současnost není jednoduchá, pro SK Indians Plzeň ani pro naše partnery, kteří nás podporují. Využíváme čas, který v důsledku pandemie Covid-19 nemůžeme trávit na hřišti, a přicházíme s novou nabídkou služeb.

Proč?

Hlavní činností spolku Lenox vždy bylo a je provozování unikátního sportu Powerchair Hockey. Abychom zabezpečili chod našeho týmu SK Indians Plzeň, využili jsme toho, co umíme, a doplnili jsme stávající projekty o nové služby. Tentokrát ryze podnikatelské. Nechceme čekat jen s nataženou rukou, když jsou mezi členy našeho klubu také grafici, tvůrci reklamních textů, střihači, administrativní pracovníci apod. Vlastní tvůrčí podnikatelskou činností chceme v této nelehké době přispět k zabezpečení chodu týmu SK Indians Plzeň.

Co nabízíme?

Nabídku našich nových služeb naleznete na stránkách www.obchod.lenoxos.czZahrnuje grafické služby, tvorbu reklamních textů, webových stránek, standardní služby copy centra, digitalizaci, úpravu fotografií a střih videa, administrativní služby a moderování. Nabízíme komplexní služby především pro fyzické osoby, živnostníky, malé firmy a neziskové organizace (za zvýhodněnou cenu). Příkladem je tvorba propagačních materiálů od reklamních textů, přes grafické návrhy materiálů až po tisk. V oblasti digitalizace jsme zase připraveni pomoci s úpravou digitalizovaných materiálů a přípravou výstupů pro prezentaci. Na komplexnost služeb budeme cílit naše zvýhodněné balíčky.

Zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením.

Veškeré činnosti při realizaci služeb provádí pracovníci s pohybovým omezením.

Podnikatelskou činností podporujeme tým SK Indians Plzeň.

Náklady na provoz týmu zahrnují pronájmy tréninkové haly, zajištění osobní asistence, servis sportovních vozíků a další.

Jsme kreativní.

Přispět vlastní tvůrčí aktivitou k finančnímu zajištění provozování Powerchair Hockey je naší dlouhodobou filozofií. Podnikatelská činnost navazuje na tvůrčí projekty: Ples handicapovaných, Pomáháme smíchem a Asistent na zkoušku a v praxi.

Současná doba nám neumožňuje sportovat ani organizovat společenské akce, jejichž výtěžek směřoval k podpoře SK Indians Plzeň (v důsledku opatření jsme odložili Ples handicapovaných i zábavný pořad Na Stojáka live). Skutečnost, že jsme se rozjeli do podnikání, je tvůrčí reakcí na nastalou situaci. V podnikání máme ale v úmyslu pokračovat i po ukončení aktuálních omezení.

Nezbývá než vás pozvat k nabídce našich služeb a zdůraznit, že využitím našich služeb podpoříte tým SK Indians Plzeň v těchto nelehkých dobách.

WWW.OBCHOD.LENOXOS.CZ