Lenox se stane organizátorem 6. ročníku Electric Eccentric.

Co je to Electric Eccentric?

Electric Eccentric je cesta, která má cíl. Nabídnout možnost cestovat ve volné přírodě, chcete-li trampovat, i lidem s největším pohybovým omezením, kteří k životu používají elektrický vozík. Od roku 2016 každoročně probíhají několikadenní výpravy po krajích českých, které účastníci absolvují na elektrických vozících, kolech, koloběžkách, bruslích a dalších prostředcích o rychlosti 10 – 15 km/h. Do roku 2020 se výpravy konaly v rámci Oddílu Metropolitní univerzity Praha. Akce se účastnili kromě jiných také studenti projektu Školy bez bariér, zaměstnanci Metropolitní univerzity Praha, kteří studentům pomáhali s tím, co v průběhu cesty sami nezvládli. Od roku 2021 se hlavním organizátorem stává spolek Lenox. Metropolitní univerzita i nadále zůstává spoluorganizátorem cest.

Proč Lenox?

Projekt Electric Eccentric plně koresponduje s doposud provozovanými aktivitami spolku Lenox, mezi které patří Powerchair Hockey, Ples handicapovaných nebo Asistent na zkoušku. Electric Eccentric rovněž slouží lidem s největším pohybovým omezením, kteří ke svému životu používají elektrický vozík.

Spolupráce s Metropolitní univerzitou Praha

Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce s Metropolitní univerzitou Praha, která se již řadu let podílí na realizaci našeho projektu Asistent na zkoušku. Rozšíření spolupráce a spoluorganizace výpravy Electric Eccentric, Dyje 2021, je pokračováním dosavadní spolupráce. S Metropolitní univerzitou jsou spojené i osobní životy některých našich členů, kteří na této univerzitě studovali v rámci programu Škola bez bariér.

Škola bez bariér

Metropolitní univerzita Praha z vlastních finančních prostředků realizuje již 17 let sociální stipendijní program Škola bez bariér pro studenty s pohybovým handicapem. Vysokoškolské vzdělání v tomto programu získalo už 260 absolventů. Některým z nich dává Metropolitní univerzita možnost pracovních příležitostí a trvalé zaměstnání. Škola bez bariér je v rámci České republiky mimořádná svým rozsahem i kvalitou, o čemž svědčí řada ocenění domácích i mezinárodních, oceňována je i odbornou veřejností.

Navštivte stránky Electric Eccentric

Veškeré informace o projektu Electric Eccentric naleznete na stránkách www.electriceccentric.cz. Obsah stránek nabízí přehled dat z předchozích ročníků (trasy, kempy, účastníci, videa aj.), organizační informace týkající se letošního ročníku, registrační formulář a mnoho dalších informací.

Jsme hrdí, že se projekt Electric Eccentric stává součástí aktivit spolku Lenox a těšíme se úspěšný průběh příprav výpravy Dyje 2021.

Organizátoři Electric Eccentric