Partnerem projektu „Asistent v praxi“ se stala Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.

V rámci pokračování projektu „Asistent v praxi“, určeného především pro studenty zdravotnických oboru a pedagogických fakult, došlo k uzavření smlouvy o spolupráci se zástupci Metropolitní univerzity Praha o. p. s.  a organizací LENOX, z. s. Smyslem této spolupráce je dlouhodobá vzájemná podpora v oblastech života osob se zdravotním postižením, jak upřesňuje předseda naší organizace Lukáš Kroupa: „Jsme moc rádi za toto partnerství. Metropolitní univerzita se dlouhodobě zasazuje o zlepšení postavení handicapovaných především v oblasti vzdělávání. Současně také podporuje sociální začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti. To vše je i náš cíl. Důkazem toho je i projekt „Asistent v praxi“, který umožňuje studentům, interaktivní formou získat praktické informace a zkušenosti ze života vozíčkářů od nich samotných. Smlouva o spolupráci ztvrzuje oboustranný zájem dlouhodobě spolupracovat o na tomto projektu.

Samotný projekt se na půdě univerzity neuskutečnil poprvé. Již v loňském roce si realizátoři projektu mohli vyzkoušet její zázemí, a díky této spolupráci by měl probíhat v stejných prostorech i v budoucnu, což výrazně sníží náklady na jeho realizaci.  Finanční náklady na 1 účastníka se pohybují okolo 2000 Kč.

Oba subjekty by zároveň měli spolupracovat v dalších aktivitách pro handicapované, zejména pak v oblastech vzdělávání, dobrovolnictví, organizování projektů a kurzů pro OZP, spolupráce v oblasti relaxačních, rehabilitačních a sportovních aktivit apod.

Letošní ročník projektu kromě Metropolitní univerzity podpořila společnost T – Mobile a Městská část Plzeň 3.