Plzeň, 1. června – Na Mezinárodní den dětí byl odstartován nový vzdělávací projekt s názvem „Život a spot na vozíku“. Jedná se o sérii besed pro žáky základních a středních škol, které mají jako hlavní cíl zlepšit integraci vozíčkářů do společnosti a posílit porozumění mezi nimi a ostatními lidmi. Prvními účastníky byli žáci 28. ZŠ v Plzni. Projekt je realizován za finanční podpory grantového programu ČSOB – Pomáhá regionům. Na organizaci besed se podílí spolek Nýrsko ŽIJE.

Projekt nabízí šanci žákům poznat z první ruky, jaké nástrahy a výzvy představuje život na vozíku. Vedeni samotnými vozíčkáři, žáci se dozvědí, jak ovládat invalidní vozík, jak komunikovat s osobami na vozíku a jakou pomoc vozíčkáři využívají v každodenním životě.

„Jednou z hlavních částí besed jsou praktické ukázky kompenzačních pomůcek, které vozíčkáři využívají – například: sběrač, „nazouvač“ ponožek nebo „půlič“ léků,“ vysvětluje jeden z organizátorů a autor projektu Lukáš Kroupa. „Žáci tak získají představu, jak tyto pomůcky fungují a jak velkou roli hrají v běžném životě vozíčkářů.“

Jedním z klíčových prvků projektu je zapojení žáků do různých aktivit, které jim umožní vyzkoušet, jaké překážky musí vozíčkáři překonávat. Například přejetí prahu nebo vjetí na chodník na vozíku nebo překonávání schodů.

„Chceme, aby žáci získali lepší povědomí o tom, jaký je život s omezenou pohyblivostí a jak mohou být vnímány běžné činnosti,“ říká Kroupa. „Také ukážeme, že i když je někdo na vozíku, může se věnovat různým sportům a aktivitám. Jednou z nich je například florbal na vozíku, který si žáci mají možnost sami vyzkoušet.“

Projekt „Život a sport na vozíku“ je přínosný nejen pro žáky, ale také pro vozíčkáře. Zažití role přednášejícího jim dává příležitost sdílet své zkušenosti, překonávat bariéry a přispívat k vytváření inkluzivnější společnosti.

Doba projektu je naplánována až do konce února 2024. Zájemci o besedy  z řad škol Plzeňského kaje  se mohou hlásit na email: nikol.emrova@lenoxos.cz.