V souvislosti s vládními opatřeními týkající se ochrany zdraví proti onemocnění Covid -19 bude návštěvníkům umožněn vstup pouze za splnění jedné z následujících podmínek platných od 1. 11. 2021:

Při příchodu musí všichni účastníci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu u testovacího stanu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin (nikoliv 7 dní);
  • doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 24 hodin (nikoliv 72 hodin);
  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem (viz. níže);
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce;
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvou dávkových vakcín, první u jedno-dávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Aktuální platná vládní opatření se dozvíte zde.

Vstupenky lze zakoupit na adrese info@lenoxos.cz nebo na pokladně MKSK.

Zřízení testovacího stanu pro provedení samotestování:

Před hlavním vchodem Kulturního domu bude zřízen stan, kde bude možné absolvovat antigenní testy formou samotestování. Cena samotestu je stanovena na 50 Kč.  Osoby s negativním výsledkem antigenního testu provedeného na místě obdrží pásek na ruku, kterým se dále prokážou před vstupem u vchodu KD. Současně pásek bude dokazovat bezinfekčnost účastníků akce v případě kontroly ze strany orgánů státní správy.  Následně mu bude zkontrolována vstupenka. Stan bude k dispozici od 16.30. Očkovaní či návštěvníci v ochranné lhůtě 180 dní jsou povinni prokázat se certifikátem případně potvrzením o bezinfekčnosti.

V případě pozitivního testu nebude návštěvník vpuštěn do prostor KD a nebude mu vrácena cena za již zakoupené vstupenky.

Pro hladký průběh akce žádáme všechny o včasný příchod na akci.

V případě zrušení akce budou peníze za zakoupené vstupenky vráceny.